Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024

Wyniki wyszukiwania

19.10.2010
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 678/10 (poprzednio II K 377/09) przeciwko Dariuszowi Dzidzie, Zbigniewowi Ciąpała, Robertowi Steczyk, Renacie Węgrzyk, Hubertowi Kuta, Tomaszowi Owczarek, Michałowi Dróżdż ,Arkadiuszowi Tomaszewskiemu, Mariuszowi Najmowicz oskarżonym o czyn z art. 291 k.k., że dnia 27 października 2010 roku o godzinie 9.00, sala 21 odbędzie się rozprawa. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Nadto poucza się, że...

Więcej
15.10.2010
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 230/10 (uprzednio II K 465/06) przeciwko Rafałowi Dąbrowskiemu, Pawłowi Świątkowi, Dariuszowi Riszke, Kamilowi Budzie oskarżonym o czyn z art. 281 k.k. i inne, że dnia 28 października 2010 roku o godzinie 12.30, sala 21 odbędzie się rozprawa. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Nadto poucza się, że oskarżeni mogą złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub...

Więcej
08.09.2010
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sekretariat V Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone w sprawie p-ko oskarżonym Marcinowi Wolskiemu, Maciejowi Kasicy, Damianowi Kolendzie, Kamilowi Krawczykowi, Karolinie Kozłowskiej, Marcinowi Jareckiemu, Łukaszowi Aftowiczowi, Anicie Kiduli, Adrianowi Krzesińskiemu, Katarzynie Niemierskiej, Jackowi Szymczykowi, oskarżonym o czyny z art. 18§1 k.k. w zw. z art. 286§1 k.k., że w dniu 5.10.2010r. godz. 9.30 sala nr 1 w gmachu Sądu...

Więcej
06.08.2010
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

„Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi zawiadamia, że w sprawie XVIII Co 90/10, z wniosku Gminy Łódź – Administracji Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Kamińskiego przeciwko Monice Rydel, Ryszardowi Rydlowi, Marcinowi Rydlowi i Mateuszowi Rydlowi na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników Moniki Rydel, Ryszarda Rydla, Marcina Rydla i Mateusza Rydla kuratora w osobie adw. Andrzeja Jakubca, celem reprezentowania dłużników w postępowaniu egzekucyjnym...

Więcej
16.03.2010
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział XII Wykonawczy podaje treść wyroku do publicznej wiadomości ze sprawy XI K 353/09 dot.: SEBASTIAN LITWIN ur. 10 listopada 1987 r. w Gdańsku syn Jarosława i Krystyny zd. Kucharczyk zam. Gdańsk ul. Bolesława Chrobrego 17/2 Oskarżonego o to, że w dniu 20 marca 2009 r. w Gdańsku kierował samochodem marki Mazda 323 o nr rej. GMB Y 259 w stanie nietrzeźwości o stężeniu 1,00 mg/l. Wyrokiem z dnia 21 lipca 2009 r., z art. 178a §1 kk skazany...

Więcej
08.03.2010
Sąd Okręgowy w Radomiu

Sąd Okręgowy w Radomiu II Wydział Karny postanowieniem z dnia 27 stycznia 2010 r. stwierdził nieważność wyroku Sądu Powiatowego w Radomiu w Wydziale dla Nieletnich wydanego w dniu 24 sierpnia 1964 roku w sprawie NK 314/64, mocą którego Roman Brzostowicz został uznany za winnego popełnienia czynu karalnego z art. 23 §1 m.k.k. polegającego na tym, że dnia 6 listopada 1963 r. w Klimontowie, pow. Sandomierz, działając wspólnie z innymi osobami, za pomocą plakatów rozpowszechniał...

Więcej
21.12.2009
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi V Wydział Karny informuje wszystkich pokrzywdzonych, że w dniu 4.01.2010 r. o g. 14.00 w Sali 224 odbędzie się rozprawa z oskarżenia Prokuratury Rejonowej Łódź Widzew przeciwko oskarżonym: Jackowi Smolińskiemu, Jackowi Mikołajczykowi, Arkadiuszowi Stępień, Sebstianowi Zagozda, jarosławowi Radaszewskiemu, Mariuszowi Włodarskiemu, Edwardowi Kunaszowi i Krzysztofowi Piwowarczykowi o czyn z art. 281 kk w związku z art. 64 par. 1 kk i inne, jednocześnie...

Więcej
14.07.2009
Sąd Okręgowy w Opolu

ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONYCH O TERMINIE POSIEDZENIA Na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. Sąd Okręgowy w Opolu - Wydział III Karny zawiadamia pokrzywdzonych, iż w dniu 28 sierpnia 2009 roku o godz. 12.00 w sali 112 przy ul. Plebiscytowej 3a odbędzie się posiedzenie w trybie art. 335 k.p.k. z oskarżenia publicznego przeciwko Bogdanowi Ł., Arturowi P., Przemysławowi S. (sygn. akt III K 54/09, VI Ds. 30/07), oskarżonym z art. 258 § 3 k.k. i inne. Pouczenie: 1. Pokrzywdzony aż do czasu...

Więcej
28.10.2008
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział III Karny zwraca się z prośbą o zgłoszenie się w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 20, w sali nr 21, w dniu 17 listopada 2008 r. o godz. 11.00, w sprawie o sygn. III K 309/08 przez osoby, które posiadają informację o przebiegu zdarzenia drogowego, które miało miejsce w dniu 27 września 2007 roku około godziny 15.30 w Bielsku-Białej na ulicy Partyzantów w okolicy budynków Przedsiębiorstwa "Apena", a polegającego na potrąceniu przez...

Więcej
22.03.2008
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział VIII Grodzki w sprawie o sygn. akt VIII Ns 8/08 zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Rejonowego w Sosnowcu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.542,00 zł (dwa tysiące pięćset czterdzieści dwa złote) należnej adwokatowi Jerzemu Jędrzejewskiemu z tytułu sprawowanej przez niego obrony urzędu w sprawach: VII K 34/05 - kwota 1.927,12 zł zasądzona prawomocnym wyrokiem z dnia 26 stycznia 2007 r., III K 712/06 - kwota 614,88 zł zasądzona...

Więcej