Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024

Wyniki wyszukiwania

15.09.2011
Sąd Rejonowy w Kutnie

Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny 99-300 Kutno, ul. Staszica 3 Tel./fax. 024 254-09-30 Adres do korespondencji: Kutno, ul. Spokojna 2 Sygn. akt I Ns 708/09 OGŁOSZENIE „Sąd Rejonowy w Kutnie prawomocnym wyrokiem z dnia 5 listopada 2001 r. wydanym w sprawie II K 1044/01 nakazał zwrócić Vasilij Rebryk dowody rzeczowe w postaci dwóch banknotów o nominałach 5 USD i 10 USD oraz nakazał zwrócić Dimitrij Sekretar dowody rzeczowe w postaci dwóch banknotów o nominałach 50...

Więcej
18.05.2011
Sąd Rejonowy w Zgierzu

„W Sądzie Rejonowym w Zgierzu toczy się sprawa o sygnaturze akt I Ns 21/10 z wniosku Radosława Kołodzieja o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 725 zł (siedemset dwadzieścia pięć złotych) tytułem częściowego naprawienia szkody wyrządzonej Sławomirowi Krzysztofowi Retwińskiemu zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgierzu II Wydziału Karnego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie II K 191/05, która to kwota ma zostać wydana do rąk spadkobierców Sławomira Krzysztofa Retwińskiego...

Więcej
17.05.2011
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

sygn. akt III Ns 324/07 P O S T A N O W I E N I E Dnia 4 maja 2011 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, III Wydział Cywilny, w składzie Przewodniczący: Sędzia SR Jędrzej Dzikowski po rozpoznaniu w dniu 4 maja 2011 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym w sprawie z wniosku Tomasza Gołębiewskiego z udziałem Gminy Łódź-Prezydenta Miasta Łodzi, Heleny Gołębiewskiej, Marcina Gołębiewskiego, Dionizego Bogdana Gołębiowskiego ze skargi o wznowienie...

Więcej
10.05.2011
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 823/10 (uprzednio II K 497/10) przeciwko Robertowi Kluska i Bartoszowi Krysiak, oskarżonym o czyn z art. 286 § 1 k.k. i inne, że dnia 17 maja 2011 roku o godzinie 10.00, sala 21 odbędzie się rozprawa. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Nadto poucza się, że oskarżeni mogą złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia...

Więcej
05.04.2011
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi zawiadamia, że w sprawie XVIII Co 116/10 Na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Dariusza Dumasa kuratora w osobie adw. Andrzeja Jakubca, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku Gminy Łódź – Administracji Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Kamińskiego”, prowadzonym na podstawie wyroku zaocznego z dnia 22 stycznia 2008 r., wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w...

Więcej
23.02.2011
Sąd Rejonowy w Zgierzu

„W Sądzie Rejonowym w Zgierzu toczy się sprawa o sygnaturze akt I Ns 72/10 z wniosku Szymona Szuchnika o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.000 (dwa tysiące) złotych tytułem częściowego naprawienia szkody wyrządzonej Zbigniewowi Lachowieckiemu zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgierzu II Wydziału Karnego z dnia 12 września 2007 roku w sprawie II K 544/06, która to kwota ma zostać wydana do rąk spadkobierców Zbigniewa Lachowieckiego na ich wniosek, pod warunkiem wykazania...

Więcej
17.02.2011
Sąd Rejonowy w Zgierzu

„W Sądzie Rejonowym w Zgierzu toczy się sprawa o sygnaturze akt I Ns 74/10 z wniosku Daniela Figasa o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 30 (trzydzieści) złotych tytułem odszkodowania ustalonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie VI K 598/07, która to kwota ma zostać wydana do rąk spadkobierców Bronisława Kazimierza Godali syna Stanisława i Władysławy na ich wniosek, pod warunkiem wykazania przez nich prawa do spadku. W związku z tym wzywa...

Więcej
14.01.2011
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 230/10 (uprzednio II K 465/06) przeciwko Rafałowi Dąbrowskiemu, Pawłowi Świątkowi, Dariuszowi Riszke, Kamilowi Budzie oskarżonym o czyn z art. 281 k.k. i inne, że dnia 1 lutego 2011 roku o godzinie 10.30, sala 21 odbędzie się rozprawa. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Nadto poucza się, że oskarżeni mogą złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka...

Więcej
22.11.2010
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 678/10 (uprzednio II K 377/09) przeciwko Dariuszowi Dzidzie i innym oskarżonym o czyn z art. 291 k.k., że dnia : 1 grudnia 2010 roku o godzinie 9.00, sala 21 15 grudnia 2010 roku o godzinie 9.00, sala 21 odbędzie się rozprawa. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Nadto poucza się, że oskarżeni mogą złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub...

Więcej
03.11.2010
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 678/10 (poprzednio II K 377/09) przeciwko Dariuszowi Dzidzie i innym oskarżonym o czyn z art. 291 k.k., że dnia : 10 listopada 2010 roku o godzinie 9.00, sala 21 17 listopada 2010 roku o godzinie 9.00, sala 21 24 listopada 2010 roku o godzinie 9.00, sala 21 1 grudnia 2010 roku o godzinie 9.00, sala 21 8 grudnia 2010 roku o godzinie 9.00, sala 21 15 grudnia 2010 roku o godzinie 9.00, sala 21...

Więcej