Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024

Wyniki wyszukiwania

04.03.2013
Sąd Rejonowy w Kutnie

Sygn. akt VI Ns 31/13 P O S T A N O W I E N I E Dnia 25 lutego 2013r. Sąd Rejonowy w Kutnie, VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Łęczycy, w składzie: po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2013r., w Łęczycy na posiedzeniu niejawnym w sprawie z wniosku Stanisława Komorka z udziałem Janiny Komorek o zasiedzenie postanawia: I. na podstawie art. 510§2 k.p.c. w zw. z art. 609§2 k.p.c. wezwać do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania osoby...

Więcej
21.01.2013
Sąd Rejonowy w Kutnie

Sąd Rejonowy w Kutnie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Łęczycy Ul. M. Konopnickiej 16 99-100 Łęczyca tel. 247211278 fax. 247211268 Łęczyca, dnia 21-01-2013 r. Sygnatura akt VI Ns 70/13 (w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt) O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 510§2 k.p.c. w zw. z art. 609§2 k.p.c. wezwać do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania osoby zainteresowane przez ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i...

Więcej
28.12.2012
Sąd Rejonowy w Zabrzu

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 27 grudnia 2012 roku, o godz. 08:30, w sali nr 114 w Sądzie Rejonowym w Zabrzu mieszczącym się przy ul. 3-go Maja 21 odbyło się posiedzenie w trybie art. 335 § 1 k.p.k. w sprawie p-ko Justynie Biskup i Karinie Moszny (sygn. akt II K 1142/12, sygn. Prok. Rejonowej Zabrze Ds. 988/12) oskarżonym o dokonanie przestępstw art. 286§1 k.k. i art. 286§1 k.k. przy zast. art. 12 k.k. i z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 286§1 k.k...

Więcej
27.12.2012
Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi, Wydział III Karny w sprawie oskarżonego Adriana Pawelczyka sygn. akt III K 283/12, oskarżonego o czyn z art. 279§ 1 kk i art. 13§1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i inne zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w niniejszej sprawie, to jest:1. Sebastiana Bednarka, 2. Halinę Lewandowską, 3. Józefa Fiksa, 4. Sławomira Krzywkowskiego, 6. Stanisława Piechuta, 7. Lucynę Myśliwą, 8. Julianę Bukat, 9. Krystynę Mieszewską, 10...

Więcej
23.11.2012
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 591/11 przeciwko oskarżonemu Robertowi Kluska o czyn z art. 286 § 1 k.k. i inne, że dnia 28 stycznia 2013 roku, o godzinie 13.45, sala 23 odbędzie się rozprawa. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Nadto poucz się, że oskarżony może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Uwzględnieni takiego...

Więcej
09.11.2012
Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Wydział III Karny w sprawie oskarżonego Adriana Pawelczyka sygn. akt sprawy III K 283/12, oskarżonego z art. 279 § 1 kk, art. 13 § 1 kk, art. 279 § 1 kk, art. 11 § 2 kk, art. 12 kk, art. 278 § 1 kk, art. 278 § 5 kk, art. 275 § 1 kk, art. 11 § 2 kk zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w niniejszej sprawie, to jest: 1. Janinę Barabiedę, 2. Danutę Baran, 3. Sebastiana Bednarka, 4. Julianę Bukat, 5. Mariannę Chojnacką, 6. Mirosławę Czarnecką, 7. Jolantę...

Więcej
27.10.2012
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

Z a w i a d o m i e n i e Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 591/11 przeciwko oskarżonemu Robertowi Kluska o czyn z art. 286 § 1 k.k. i inne, że dnia 21 listopada 2012 roku, o godzinie 13.30, sala 23 odbędzie się rozprawa. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Nadto poucza się, że oskarżony może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania...

Więcej
10.10.2012
Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi, Wydział III Karny w sprawie oskarżonego Adriana Pawelczyka sygn. akt III K 283/12, oskarżonego o czyn z art. 279§ 1 kk i art. 13§1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i inne zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w niniejszej sprawie, to jest:1. Sebastiana Bednarka, 2. Halinę Lewandowską, 3. Józefa Fiksa, 4. Sławomira Krzywkowskiego, 6. Stanisława Piechuta, 7. Lucynę Myśliwą, 8. Julianę Bukat, 9. Krystynę Mieszewską, 10...

Więcej
16.08.2012
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska, 14.08.2012 r. II K 591/11 Z a w i a d o m i e n i e Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 591/11 przeciwko oskarżonemu Robertowi Kluska o czyn z art. 286 § 1 k.k. i inne, że dnia 10 października 2012 roku o godzinie 11.30, sala 23 odbędzie się rozprawa. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Nadto poucza się, że oskarżony może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka...

Więcej
06.07.2012
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

II K 652/11 Ruda Śląska, 6 lipca 2012 r. Z a w i a d o m i e n i e Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 652/10 (połączono ze sprawą II K 666/11 3 Ds 1300/11) przeciwko oskarżonym Robertowi Dymek, Arturowi Dymek i Dawidowi Koseckiemu o czyn z art. 279 § 1 k.k. i inne, że dnia 29 sierpnia 2012 roku o godzinie 11.00, sala 23 odbędzie się rozprawa. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Nadto poucza się, że...

Więcej