Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024

Wyniki wyszukiwania

19.06.2012
Sąd Rejonowy w Zabrzu

Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i ich pełnomocników, że w dniu 14 czerwca 2012 roku, o godz. 12:00, w sali nr 114 w Sądzie Rejonowym w Zabrzu mieszczącym się przy ul. 3-go Maja 21 odbyło się posiedzenie w trybie art. 335 § 1 k.p.k. w sprawie p-ko Michałowi Chorościn (sygn. akt II K 1310/11, sygn. Prok. Okręgowej Katowice V Ds. 76/11) oskarżonemu o dokonanie przestępstw kradzieży z włamaniem, tj. o czyny z art. 279 § 1 k.k. w zw. z...

Więcej
04.06.2012
Sąd Rejonowy w Zgierzu

„Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1655/11 postępowanie z wniosku Piotra Bolimowskiego o zezwolenie na wpłacenie do depozytu sądowego kwoty: - 1 grosza tytułem wierzytelności zabezpieczonych hipoteką przymusową ustanowioną dla zabezpieczenia roszczenia objętego wyrokiem Sądu Grodzkiego w Łowiczu z dnia 14 stycznia 1930 roku NC 1301 I 1294/29 na rzecz Banku Ziemi Łowickiej w Łowiczu w księdze...

Więcej
29.05.2012
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K591/11 przeciwko oskarżonemu Robertowi Kluska, o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art 12 k.k., że dnia 8 sierpnia 2012 roku o godzinie 11.00, sala 23 odbędzie się rozprawa. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Nadto poucza się, że oskarżony może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Uwzględnienie...

Więcej
27.04.2012
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

II K 652/11 Ruda Śląska, 27.04.2012 r. Z a w i a d o m i e n i e Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 652/10 (połączono ze sprawą II K 666/11 3 Ds 1300/11) przeciwko oskarżonym Robertowi Dymek, Arturowi Dymek i Dawidowi Koseckiemu o czyn z art. 279 § 1 k.k. i inne, że dnia 2 lipca 2012 roku o godzinie 12.00, sala 23 odbędzie się rozprawa. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Nadto poucza się, że oskarżeni...

Więcej
16.04.2012
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 652/10 (połączono ze sprawą II K 666/11 3 Ds 1300/11) przeciwko oskarżonym Robertowi Dymek, Arturowi Dymek i Dawidowi Koseckiemu o czyn z art. 279 § 1 k.k. i inne, że dnia 25 kwietnia 2012 roku o godzinie 13.00, sala 23 odbędzie się rozprawa. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Nadto poucza się, że oskarżeni mogą złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub...

Więcej
04.04.2012
Sąd Rejonowy w Kutnie

Kutno, dnia 4.04.2012r. WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY Z DEPOZYTU SĄDOWEGO W trybie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537) Sąd Rejonowy w Kutnie, II Wydział Karny, Sekcja Wykonania Orzeczeń wzywa osoby uprawnione do odebrania z depozytu sądowego następujące dowody rzeczowe: 1. trzy wykładziny zewnętrzne samochodu marki Lublin, 2. tłumik samochodu marki Lublin, 3. kokpit samochodu marki Lublin barwy szarej, 4. lusterko...

Więcej
23.03.2012
Sąd Rejonowy w Łęczycy

„Elektronicznej Bazy Ogłoszeń i Wyroków Sadowych”, w budynku Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach i Sądu Rejonowego w Łęczycy, następującej treści: „W Sądzie Rejonowym w Łęczycy w I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 137/12, zawisła sprawa z wniosku Józefa Kruszyny o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Majewskiej, córce Walentego i Jadwigi, zmarłej dnia 8 lutego 1999 roku, ostatnio stale zamieszkałej w miejscowości Kały, gmina Nowe Ostrowy. Sąd wzywa następców prawnych spadkodawczyni...

Więcej
21.02.2012
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska, dnia 20.02.2012 r. Z a w i a d o m i e n i e Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie o sygn. II K 591/11 przeciwko Robertowi Klusce (Kluska) oskarżonemu o czyn z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k., że dnia 17 kwietnia 2012 roku o godzinie 12.00, sala 21 odbędzie się rozprawa. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Nadto poucza się, że oskarżeni mogą złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i...

Więcej
16.02.2012
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska, 15.02.2012 r. Z a w i a d o m i e n i e Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 652/10 (połączono ze sprawą II K 666/11 3 Ds 1300/11) przeciwko oskarżonym Robertowi Dymek, Arturowi Dymek i Dawidowi Koseckiemu o czyn z art. 279 § 1 k.k. i inne, że dnia 22 lutego 2012 roku o godzinie 13.00, sala 23 odbędzie się rozprawa. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Nadto poucza się, że oskarżeni mogą złożyć wniosek o...

Więcej
05.01.2012
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi V Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że w dniu 9 lutego 2012 roku o godz. 9:30 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy al. Kościuszki 107/109 w sali nr 224 odbędzie się rozprawa w sprawie przeciwko Michałowi Misztalowi. Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania...

Więcej