Niedziela 25 lutego 2018 Wydanie nr 3653

Żadnych ulg więźniom źle sprawującym się w więzieniu!

11.07.2016 / ebos Żadnych ulg więźniom źle sprawującym się w więzieniu!  

Więźniom, którzy opierają się zarządzeniom władz więziennych i szerzą zamęt w więzieniu - ulgi nie powinny być przyznawane.

Głos Sądownictwa,1931, R. 3, nr 12

Nie wiemy, czy i jakie wątpliwości mieli autorzy nowego regulaminu więziennego, gdy redagowali treść postanowień, dotyczących postępowania szczególnego w stosunku doi więźniów karnych, a między innemi treść §§ 214 - 227 Regulaminu. Wydaje się jednak, że treść tych §§ kryje pewne niebezpieczeństwo dla przyjętych przez regulamin zasad wychowania więźniów, oraz ładu i spokoju w więzieniach. Dzieje się to wtedy, gdy regulamin, nadając uprzywilejowane stanowisko więźniom, skazanym na karę twierdzy oraz skazanym za przestępstwa, popełnione nie z chęci zysku lub innych niskich pobudek na karę więzienia cięższe kary, udziela tych ulg więźniom politycznym, których w praktyce na gruncie więziennym większej części Polski (wojew. centralne, kresy wschodnie i zachodnie, zachodnia Małopolska) można utożsamiać z więźniami komunistami.

Oto § 226 z mocy samego prawa nadaje więźniom skazanym na karę twierdzy szereg ulg, przytoczonych w § 225, a nadto kilka innych, a więc: prawo do korzystania z własnej odzieży, bielizny, obuwia i pościeli, do odżywiania się na koszt własny, częstszych odwiedzin i korespondencji, do dwugodzinnej przechadzki grupami do 5-ciu osób, dowolnego uczesania, palenia tytoniu, wyboru rodzaju pracy, posługiwania się własnemi przedmiotami osobistego użytku.

§ 227 nadanie przytoczonych ulg więźniom, nie działającym przy popełnieniu przestępstwa z niskich pobudek, a skazanym na karę więzienia i cięższe, uzależnia od zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, wydanego na podstawie wniosku prokuratora okręgowego oraz opinji naczelnika więzienia.

Zestawiając treść powyższych §§, regulujących kwestję ulg dla więźniów politycznych z § 177 Regulaminu, omawiającym udzielanie ulg dla wszystkich kategoryj więźniów, zwraca uwagę okoliczność, że w myśl § 177 ulgi mogą być udzielane więźniom, którzy wyróżniają się wzorowem sprawowaniem, natomiast §§ 226 - 227, nadające ulgi przestępcom politycznym, skazanym na ciężkie kary, nie wspominają o konieczności dobrego sprawowania się więźnia dla utrzymania ulg.

Jeśli chodzi o więźniów politycznych, nie mamy nic przeciwko temu, by im przysługiwał szereg ulg, których nie mają więźniowie kryminalni, ale uważamy, że nadając wyjątkowe, a znaczne ulgi więźniom politycznym, winniśmy wymagać od nich, by oni przynajmniej odpowiadali zasadniczemu, a koniecznemu ze względu na ład więzieniu, warunkowi: by należycie zachowywali się w więzieniu, przestrzegając zasad porządku więziennego.

Jeśli nie wkraczamy w dziedzinę przekonań politycznych i szanujemy je, to ta tolerancja nie powinna obejmować nielojalnego, opornego stosunku więźnia do administracji więziennej, do regulaminu więziennego i opartych na nim zarządzeń. Więźniom, którzy opierają się zarządzeniom władz więziennych i szerzą zamęt w więzieniu - ulgi nie powinny być przyznawane.

Tę zasadę należało wyraźnie wypowiedzieć w rozdziale regulaminu, traktującym o ulgach dla więźniów politycznych. Tymczasem § 226 nadaje szereg znacznych ulg skazanym na karę twierdzy niezależnie od tego, jak się więzień zachowuje.

Gorzej jest z § 227, gdyż ten § obejmie większość przestępców politycznych, częstokroć niebezpiecznych dla państwa, a jednak tylko ze skromnej wzmianki w części drugiej § 227, że prokurator okręgowy przedstawia ministrowi sprawiedliwości wniosek z załączeniem opinji naczelnika więzienia - domyślać się należy, że Minister weźmie pod uwagę przy udzielaniu ulg opinję naczelnika więzienia, co do zachowania się więźnia, o ile ta kwestja w opinji będzie poruszona.

O tem, że warunek dobrego zachowania się więźnia jest bardzo ważny jeśli chcemy mieć porządek i spokój w więzieniach, wie każdy, kto zna choć trochę życie w więzieniach polskich, kto czytał wzmianki pism codziennych o niepokojach w więzieniach oraz słyszał odgłosy tych wzmianek w postaci różnych protestów zagranicznych.

Jeśli zważymy dążenia wywrotowych organizacyj kontynuowania prowadzonej przez nie na wolności akcji agitacyjnej również wewnątrz więzień, oraz zachowanie się więźniów politycznych, solidaryzujących się z tymi dążeniami, to wówczas dopiero uwydatni się słuszność i celowość warunku dobrego zachowania się więźnia oraz całe niebezpieczeństwo, płynące z udzielania wymienionym wyżej więźniom takich zdawałoby się niewinnych ulg, jak dwugodzinny spacer w grupach do 5-ciu osób.
Bo czem staje się spacer ten w praktyce życia więziennego, udzielony niesubordynowanym więźniom politycznym? O tem dobrze wie i funkcjonarjusz więzienny, władza nadzorcza prokuratorska i ministerialna ... akademją "polit - gramoty".

A więc postawmy kategoryczną zasadę: żadnych ulg więźniom źle sprawującym się w więzieniu.

A teraz kilka słów o § 227 Regulaminu ze strony praktycznej.

Czy celowem jest, by ulg, przewidzianych w tym §-fie udzielała władza centralna – Minister Sprawiedliwości ? - czy to nie zbyteczna centralizacja? czy nie lepiej byłoby, aby udzielały je miejscowe władze prokuratorskie z tem, że w razie złego sprawowania się więźnia te ulgi natychmiast mogą być odebrane. A obecnie, czy i kto ma prawo odebrać udzielone ulgi w razie wykorzystywania ich dla celów przestępnych?

A w razie zmian osobowych w stanie więźniów, podpadających pod § 227 Regulaminu, - czy o każdej zmianie powiadamiać Ministra i przedkładać coraz to inny wykaz więźniów?

Te i inne wątpliwości nasuwa rozdział Regulaminu o postępowaniu szczególnem w stosunku do niektórych więźniów karnych, między innemi i do t.zw. "politycznych". Praktyka życia więziennego pokaże, czy i ile racji zawierają powyższe uwagi.

Zygmunt Łubkowski

Od Redakcji: pisownia oryginalna

Inne artykuły

Gdzie najwięcej prawują się w Polsce? Poznańskie i Śląsk biją rekordy pieniactwa!

15.12.2017

Aby odpowiedzieć na pytanie, jak często mieszkańcy Polski się prawują, należałoby wziąć pod uwagę przedewszystkiem sprawy cywilne, ponieważ znaczna część spraw karnych jest kierowana do sądów w drodze publicznego oskarżenia. Natomiast sprawy...

Instytucja obrony w Sowietach

22.11.2017

W sądach sowieckich obrona na rozprawie jest tylko tolerowana. Prokuratura zapatruje się na obrońców przeważnie jak na "nieujawnionych jeszcze przestępców". Sędziowie sowieccy demonstracyjnie okazują obrońcom swoją pogardę, więc sytuacja obrońcy...

Na sali posiedzeń w pogranicznym sądzie

31.01.2018

Ludność poleską, z natury łagodną, posłuszną, szanującą władzę, a do sądu odnoszącą się z nabożeństwem, można pozyskać dla państwa a sądom w tej misji przypada pierwszorzędna główna rola. Co takiemu stuprocentowemu analfabecie z chutorów i kureni...

Lokale sądowe

14.11.2017

Utrzymanie wnętrza lokalu sądowego w należytym porządku, zapewnienie osobom tam zgromadzonym odpowiednich warunków zdrowotnych i nadanie sądowi charakteru poważnego i uroczystego, uzależnione jest nie tylko od sumiennego wykonywania obowiązków...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.