Niedziela, 23 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5963
Niedziela, 23 czerwca 2024

Archiwa prasowe

08.07.2019
Kodeks karny Z. S. S. R. - jego przeszłość i teraźniejszość

Wchodzimy w obcy, inny, nieznany świat. Napozór te same wyrazy, znane, bliskie każdemu z nas: "prawo", "sąd", sprawiedliwość", lecz jakże inną zawierają one treść, jakże na innych, biegunowo odmiennych od naszych, pojęciach są te wyrazy oparte. Artykuł pierwszy Kodeksu Karnego Rzeczypospolitej Polskiej głosi, że odpowiedzialności karnej ulega tylko ten, kto dopuszcza się czynu, zabronionego pod groźbą kary przez ustawę, obowiązującą w czasie jego popełnienia, a więc głosi odwieczną...

Więcej
21.06.2019
Przysłowia i aforyzmy prawnicze

Materjał skąd czerpać można przysłowia prawnicze i na użytek prawników w treści do prawa najbliższej jest olbrzymi. Głos Sądownictwa 1932, R.4, Nr 3 O prawie, sądach, i adwokatach, przysłowia, owa mądrość narodów, trzyma niebardzo wysoko: "Juristen sind bose Christen" (prawnicy źli chrześcijanie); "Zakon kak dyszło kuda powierniosz, tuda i wyszło" (Prawo jak dyszel, dokąd powrócisz, tędy wyjdzie) ros. ,,Il diritto come il naso: dove tu lo tir, viene" (Prawo jak nos, dokąd pociągniesz...

Więcej
11.06.2019
Redagowanie sentencji wyroków w sprawach karnych.

Na terenie każdego nieomal sądu apelacyjnego, a nawet czasem na terenie tego samego sądu apelacyjnego, lub sądu okręgowego sędziowie różnie redagują sentencje wyroków w sprawach karnych. Uważam, że kwestja redagowania sentencji wyroków jest bardzo aktualną, tembardziej iż, jak mi wiadomo, czasami stosuje się szablony sentencji wyroków. Mam w ręku takie właśnie sentencje wyroków, stosowane jako wzór w jednym z sądów. Osobiście jestem przeciwnikiem jakichkolwiek szablonów, jako mechanizujących...

Więcej
04.06.2019
O postępowaniu karnem przeciwko osobom zmarłym i przeciwko zwierzętom

Postępowania przeciwko osobom martwym i zwierzętom są ciekawym a zapomnianym fragmentem z dawnych, dziwacznych, niesamowitych nieraz dziejów wymiaru sprawiedliwości. Wydawany w Rzymie włoski perjodyk prawniczy p. t. La Giustizia Penale, zamieścił w roczniku 1932, w części poświęconej procedurze karnej, studjum profesora uniwersytetu narodowego w La Plata dra Ladislao Thot pod nazwą Archeologia Criminale, dotyczące między innemi postępowania karnego przeciwko osobom zmarłym (trupom) i...

Więcej
28.05.2019
Odrębność sądownictwa w świetle doktryn prawno-politycznych

Według Leona Duguita funkcja sądownicza polega "albo na stwierdzeniu naruszenia prawa i wyciągnięciu konsekwencji przez nie ustanowionych albo na stwierdzeniu istnienia i rozciągłości prawa podmiotowego i zarządzeniu realizacji tego prawa". W konsekwencji władza sądowa i wykonawcza sprowadzają się jedynie do funkcji agentów, działających pod kontrolą reprezentacji. Głos Sądownictwa 1933, R 5. Nr. 2 Ilekroć zagadnienie zmiany naszego ustroju państwowego staje się szczególnie aktualne...

Więcej