Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024

Archiwa prasowe

06.05.2016
Utrzymanie powagi Sądu

Rozprawa sądowa musi pozostawiać wrażenie uroczystego nabożeństwa, gdzie sędzia jest kapłanem, toga zaś jego - szatą pontyfikalną, a nie szlafrokiem jakimś! Jeśli chcemy zatem, by sądy nasze szanowano, to dbajmy oto, by każdy opuszczał salę sądową z wrażeniem, jakie się wynosi po uroczystem nabożeństwie. Głos Sądownictwa,1929, R. 1, nr 1 Sumienny i bezstronny wymiar sprawiedliwości stanowi, oczywiście, najgłówniejszy obowiązek sędziów. Ale jest jeszcze obowiązek inny, którego...

Więcej
05.05.2016
Z notatnika sędziego Kamila Kara- Penalkiewicza

Urzęduje jako sędzia okręgowy w jednym z sądów w pobliżu stolicy. Nosi zgodnie z duchem czasu podwójne nazwisko – Kara - Penalkiewicz. Pomimo swego arcykryminalnego nazwiska jest - cywilistą. Głos Sądownictwa,1929, R. 1, nr 1 - 1/11 Gdyby do kadr sędziowskich zdążyły już wejść kobiety, a wobec braku wyraźnego zakazu w nowej ustawie ustrojowej spostrzec się daje odpowiednie nastawienie w tym względzie, dla ich wiadomości, powiedziałbym pozatem, że Kara - Penalkiewicz pozostaje...

Więcej
12.02.2016
Realne gwarancje niezawisłości sędziowskiej

Powiadają, że najlepszą, gwarantką pełnej niezawisłości sędziowskiej jest mocna, bezwzględna, samoistna, wewnętrzna, wrodzona niezależność duchowa, że przy niej zbędne są jakiekolwiek specjalne zabezpieczenia ustawowe tej niezawisłości. Tak, ale liczna rodzina sędziowska, ogół sędziów naszych nie może składać się z samych ludzi wyjątkowych - o całkowitym samozaparciu, o krańcowej bezinteresowności, o potężnym harcie ducha. Ogół sędziów naszych, sędziów o wysokim poziomie...

Więcej
12.11.2015
Przeciążenie pracą w sądownictwie

Mało kto poza gronem osób, stanowiących „rodzinę sądową”, interesuje się warunkami pracy zawodowej sędziego. Słyszy się wprawdzie stale, że „iustitia fundamentum regnorum”, mówi się o szczytnym powołaniu sędziego, uporczywie wysuwa się postulat dobrego wymiaru sprawiedliwości, ale mało kto z grona prawdziwie zainteresowanych troszczy się o to, w jakich warunkach poszczególny sędzia wymiar sprawiedliwości wykonuje. Romuald Zalewski, sędzia Sądu Powiatowego w Białowieży...

Więcej
23.06.2015
Omyłki sądowe

Omyłki sądowe są zjawiskiem dość częstym i zdaje się, że ludzkość ich nie uniknie, dopóki istnieć będą sądy, sprawowane przez ludzi. Omyłki sądowe trafiają się zarówno w procesach cywilnych, jak i karnych, skutki jednak omyłek sądowych w sprawach karnych mają tak dla zainteresowanych osób jak i dla ogółu specjalne znaczenie. Zrozumiałe jest więc, iż mówiąc o omyłkach sądowych, ma się zazwyczaj na myśli omyłki, zaszłe czy też zachodzące w sprawach karnych. Z "Głosu Sądownictwa" nr 11, rok...

Więcej