Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5964
Poniedziałek, 24 czerwca 2024

Archiwa prasowe

12.07.2016
Wrażenia wakacyjne

Z upragnieniem oczekiwałem dnia wyjazdu na urlop, by odwiedzić nasze wybrzeże morskie i nasz polski port morski - Gdynię. Naturalnie, poza zwiedzaniem należało przyjrzeć się i stosunkom sądowym w Gdyni. Cóż bowiem sądownika interesuje najwięcej z wewnętrznego życia tego miasta, jak właśnie te stosunki i sprawy sądowe? Z tego względu uważałem sobie za obowiązek zasięgnąć trochę informacji na miejscu, aby podzielić się niemi i wrażeniami z Gdyni z rzeszą sądowniczą. Głos Sądownictwa,1931...

Więcej
11.07.2016
Żadnych ulg więźniom źle sprawującym się w więzieniu!

Więźniom, którzy opierają się zarządzeniom władz więziennych i szerzą zamęt w więzieniu - ulgi nie powinny być przyznawane. Głos Sądownictwa,1931, R. 3, nr 12 Nie wiemy, czy i jakie wątpliwości mieli autorzy nowego regulaminu więziennego, gdy redagowali treść postanowień, dotyczących postępowania szczególnego w stosunku doi więźniów karnych, a między innemi treść §§ 214 - 227 Regulaminu. Wydaje się jednak, że treść tych §§ kryje pewne niebezpieczeństwo dla przyjętych przez...

Więcej
07.07.2016
Prasa a przestępczość

Etjologja kryminalna wskazuje, że przyczyny przestępstwa tkwią nietylko w pewnych, indywidualnych właściwościach człowieka, ale mają także swoje źródło w stosunkach i organizacji życia społecznego. Głos Sądownictwa,1931, R. 3, nr 12 Sędziowie i prokuratorzy, stykając się bezpośrednio z przestępcą, mają bardzo szerokie pole do odnajdywania przyczyn przestępstwa oraz możność stwierdzenia, że w wielu wypadkach nie zaistniałoby ono, gdyby się wczas zapobiegło powstaniu...

Więcej
17.06.2016
Obraz czy zegarek

Nabycie przez stan sędziowski corocznie kilkudziesięciu kałamarzy czy zegarków dla rozwoju przemysłu niema większego znaczenia, zwłaszcza, gdy te zegarki przeważnie są pochodzenia zagranicznego. Natomiast nabycie corocznie kilkudziesięciu dobrych płócien i umieszczenie ich w dzisiejszych żądnych kultury, lecz ubożuchnych domach inteligentów, napewno - tak dla nabywców jak i dla twórców ich - zawsze pewien konkretny zysk przyniosłoby z sobą. Głos Sądownictwa,1931, R. 3, nr 2 Po...

Więcej
13.06.2016
Stan sanitarny sądów

Urzędy i wszelkie instytucje, ze względu na wielkie skupienie ludzi, winny troszczyć się o higjenę, o zapewnienie swym pracownikom i masom ludzi, obsługiwanym przez instytucje pewnego minimum czystości i zdrowotności. Najwięcej dbają o to koleje i szkoły, - a również i więzienia... Głos Sądownictwa,1930, R. 2, nr 4 Wiek XX między wielu zdobyczami wiedzy i techniki zdobył w postępie cywilizacji poczesne miejsce dla wielce doniosłego z zagadnienia hygieny. Stosowanie w życiu zasad...

Więcej