Poniedziałek, 27 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5936
Poniedziałek, 27 maja 2024

Archiwa prasowe

02.01.2017
Kilka uwag o sądach dyscyplinarnych dla sędziów i prokuratorów.

Nie ulega wątpliwości, że zachodzi bardzo wybitna różnica między warunkami pracy sędziów niższych instancyj, w szczególności sędziów grodzkich, a sędziów apelacyjnych i Sądu Najwyższego, powołanych do orzekania w sprawach dyscyplinarnych. Wzrastający niemal z każdym rokiem zakres obowiązków i odpowiedzialności sędziów niższych instancyj, nadmierne przeciążenie i nerwowe tempo pracy, z reguły uciążliwe warunki urzędowania, niskie uposażenie - oto czynniki w wysokim stopniu utrudniające...

Więcej
05.12.2016
Polityka karna a sądy

Wyroki sądowe w sprawach karnych wypełniają dwie ważne funkcje socjalne. Po pierwsze, - wywierają one wpływ na pobudki ludzkich postępków, powstrzymując je w tym lub innym stopniu od przestępstw, po drugie - działają one wychowawczo na społeczeństwo, wzmacniając lub osłabiając takie lub inne cechy charakteru. Wobec tak ważnych funkcyj socjalnych, które wypełnia orzecznictwo karne, należyta polityka karna jest zagadnieniem pierwszorzędnej wagi państwowej. Głos Sądownictwa,1934...

Więcej
21.10.2016
Wiadomości zagraniczne

Od stycznia obowiązuje w Niemczech nowe prawo wydane przeciwko przestępcom z nawyknienia w dziedzinie moralności, życia i mienia ludzkiego. Kto jest przestępcą z nawyknienia decyduje sędzia. Prawo to opiera się na przesłance, że skoro członek społeczeństwa nie poddaje się jego porządkowi to społeczeństwo posiada prawo usunięcia danego członka z pośród siebie. Głos Sądownictwa,1934, R.6, nr 1 Wiadomości zagraniczne RZESZA NIEMIECKA Prawo przeciwko przestępcom z nawyknienia...

Więcej
06.10.2016
O dokonywaniu w sądach zdjęć fotograficznych

Jest rzeczą, niestety wiadomą, iż sala sądowa stała się w ostatnich czasach areną dla popisów fotograficznych w procesach sensacyjnych, np. w znanej głośnej sprawie, gdy dokonywano zdjęć w różnych pozach sędziów, adwokatów, świadków i oskarżonej, przyczem fotograf podążał za nimi jak cień także na wizjach lokalnych; budziło to niesmak, ale tylko teraz, gdy byłem naocznym świadkiem takich operacyj, mogłem z całą świadomością zdać sobie sprawę, jak ubliżają powadze sądowej dokonywane podczas...

Więcej
29.08.2016
Wyrok za zabójstwo sędziego

Miasto nasze przeżywało w dniach 23 i 24 czerwca b.r. niebywałą sensację. W tym czasie odbywała się bowiem rozprawa karna w trybie doraźnym przeciwko Walentemu Ramiędze z Rzemichowa, stojącemu pod zarzutem zabójstwa śp. Arendta, sędziego grodzkiego w Krotoszynie. Zdarzenie to emocjonowało wszystkich mieszkańców Ostrowa. Gorzej było z biletami na rozprawę, gdyż i dziesięć takich sal, jak duża sala rozpraw sądowych, nie mogłoby pomieścić wszystkich żądnych wrażeń. Dlatego też...

Więcej