Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024

Archiwa prasowe

25.02.2019
Z kuluarów sądowych

Pojęcie sprawiedliwości oznacza nie tylko wymiar kary, lecz jest pojęciem daleko szerszem: jest to pewien stan, który wrodzony czy nabyty, jest udziałem całego społeczeństwa. Ten pewien rozdźwięk istniejący między wymiarem sprawiedliwości a poczuciem sprawiedliwości w społeczeństwie wynika mem zdaniem z ogólnych zasad, jakiemi kieruje się sądownictwo doby dzisiejszej. Głos Sądownictwa,1932, R. 4, nr 1 Jeżeli się zupełnie objektywnie analizuje wymiar sprawiedliwości, oraz wsłuchuje...

Więcej
26.09.2018
Z kroniki życia sędziów i prokuratorów

UZNAĆ ZA ODCZYTANE! Bardzo często na rozprawie sądowej różne protokuły jak np. protokuł rewizji, wykaz należytości, i t. p. Sąd za zgodą stron postanawia "uznać za odczytane". Aczkolwiek jest to dozwalane przez Ustawę, pożądanem byłoby bardzo unikanie tej praktyki i odczytywanie w całości danych aktów w oryginale. Na sali sądowej znajdują się świadkowie i publiczność, którzy interesują się sprawą, dla których wyrok i cała rozprawa sądowa często staje się niezrozumiałą, o ile nie znali...

Więcej
25.09.2018
Warunki pracy sędziego

Zdawałoby się, że Sądy, które rozpoznają odwołania od orzeczeń administracyjnych, służą przykładem wykonywania rozporządzeń i we własnym zrozumianym interesie - ochrony zdrowia własnych pracowników - mają należytą pieczę nad rygorystycznem zastosowaniem się do przepisów zdrowia i higjeny - a jednak... dostatecznie zajrzeć do któregokolwiek sądu, aby stwierdzić, że przepisy te są ignorowane. Dopóki w sądach nie zostanie przeprowadzona sanacja tych stosunków - piękne togi i birety, leżące na...

Więcej
27.02.2018
Humor sądowy

Czynności sędziego orzekającego cechuje przede wszystkim powaga. Zaprzysięganie świadków, ogłaszanie wyroków odbywa się z odpowiednim ceremoniałem. Wszelkie wybryki stron, niestosowne zachowanie się publiczności na sali sądowej podlegają, ostrym represjom karno - porządkowym, którymi rozporządza sędzia, występujący na rozprawie uroczyście w todze i birecie. A jednak nieraz mimo powagi rozpraw zachodzą na sali sądowej sytuacje komiczne, które wywołują na ustach sędziego mimowolny uśmiech...

Więcej
31.01.2018
Na sali posiedzeń w pogranicznym sądzie

Ludność poleską, z natury łagodną, posłuszną, szanującą władzę, a do sądu odnoszącą się z nabożeństwem, można pozyskać dla państwa a sądom w tej misji przypada pierwszorzędna główna rola. Co takiemu stuprocentowemu analfabecie z chutorów i kureni poleskich mówić o państwie, o Rzeczypospolitej? Państwo polskie dla niego to sekwestrator, policjant, komornik, sołtys, wójt, starosta inspektor podatkowy, sędzia. Głos Sądownictwa, 1936, r.8, nr 10 Sąd Grodzki w Dawidgródku, położony w pasie...

Więcej